لینک های دسترسی

مذاکرات رايس با قزاقستان روی امنيت و انرژی


کاندا ليزا رايس وزير خارجه امريکا غرض مذاکره روي همکاري در زمينه امنيت و انرژي امروز يکشنبه در قزاقستانبا نورسلطان نظر بايف، رئيس جمهور و ساير مامورين حکومتي قزاقستان ملاقات ميکند.

انتظار ميرود که او همچنان روي امنيت و اصلاحات سياسي و اقتصادي در آن جمهوريت سابق شوروي بحث نمايد.

رايس بروز يکشنبه گفت هدف از تلاش هاي ايالات متحده براي ايجاد روابط نزديکتر با قزاقستان آن نيست که به نفوذ روسيه در آسياي مرکزي صدمه بزند.

رئيس جمهور نظر بايف در حاليکه روابط نزديکي با ماسکو داشته است، همچنان نقش چشمگيري را در صنعت روبه گسترش نفت و گاز قزاقستان به شرکت هاي بزرگ امريکايي اعطا نموده است.

XS
SM
MD
LG