لینک های دسترسی

جوایز نوبل در کشف پروتینی که آغاز  امراض سرطانی را تشخیص میدهد


امسال دو دانشمند امريکائي و يک جاپاني بخاطر کشف نوعی از پروتين - پروتینی که رنگ جلا دار سبز داشته در از ستارۀ بحري، جايزۀ نوبل در کیميا را بدست آوردند که برای تشخيص آغاز پيدايش امراض مانند سرطان در بدن، استفاده شده ميتواند.

گونار- آکويست سکرتر اکادمی سلطنتی ساينس سويدن، برندگان جايزۀ نوبل در تحقيقات علمی را اعلام داشت.

آکادمی سلطنتی ساينس سويدن، تصميم گرفت جايزۀ نوبل در کيميا در سال ۲۰۰۸ را مشترکاً به پروفيسور مارتين – شلڤي از پوهنتون کولمبيا در نيويارک، پروفيسور اوساما- سی مونورا، ازانستيتوت تحقيقات بحری وودس – هول در مساچوستس و پروفيسور راجر – چن از پوهنتون کليفرنيا در سان ديياگو، اهدا کند.

همۀ اين دانشمندان برای انستيتوت های تحيقيقاتی امريکائی کار ميکنند و اوسامو- سی مونورا يک جاپاني است. وی همچنان اولين دانشمندی است که در سال ۱۹۶۲ ستارۀ بحری جلا دار را درنزديکي سواحل شمال امريکا مشاهده نمود. این ستاره بحری دارای مادۀ نهایت مهم و حياتی پروتين در تشخيص امراض ميباشد.

دو دانشمند ديگر تحقيقات ابتدائس او را دوام دادند.

دانشمندان، پروتين سبز حاصله از جلی فش يا ستارۀ بحری را برای طبقه بندی ماده وراثت يا DNA بکار ميبرند. این عمل، به آنها امکان مطالعه و تحقيق روی طرز کار اعضای بدن و انتشار امراض را ميدهد.

آنها اين عمليه را بطور مثال برای تشخيص عوامل رشد غده های سرطانی و مرض یاد فراموشی يا الزايمر، بکار ميبرند.

و امسال دو امريکائی و يک جاپانی برندۀ جايزۀ نوبل در علم فزيک گرديدند. توزيع جوايز نوبل، در بخش های ادبيات، صلح و اقتصاد در آيندۀ نزديک اعلان خواهد شد.

XS
SM
MD
LG