لینک های دسترسی

افزایش در بازار تبادله اسهام در امريکا و اروپا


امروز پنجشنبه، در بازار تبادله اسهام در امريکا و اروپا افزايس يک تا دو فيصد ديده ميشود.

ٌمفسرين ميگويند انکشافات اخير شايد مفهوم اين را دارد که سرمايه گزاران فکر ميکنند فروش اخير بازار های مالی جهان شايد اضافه روی بوده باشد، و شرايط ممکن در روز های آينده بهتر گردد.

صبح امروز اکثريت بازار های اقتصادی آسيا پائين بود، اما بازار هنگ سنگ هانکانگ افزايش قابل ملاحظهٌ داشت.

در عين زمان رئيس صندوق پولي بين المللي مي گويد بحرانات اقتصادي، طويل المدت خواهد بود.

وی گفت انتظار دارد تا آخر سال ۲۰۰۹ شرايط بهتر گردد.

دامنيک شتراوس خان، در حاليکه مقامات ارشد اقتصادی در واشنگتن جهت مذاکره روی موضوعات اقتصادي جمع ميشؤند، صحبت نمود.

شتراوس خان گفت کدام راه حل داخلي موجود نيست. وی گفت تصميم اخير در مورد تقليل سود در سراسر جهان مثال همکاری های است که ميتواند در حل مشکلات اقتصادي کمک نمايد.

بانک هاي مرکزی امريکا، برتانيه، کانادا، سويس، سويدن، و چين هرکدام نرخ سود را تقليل بخشيدند.

XS
SM
MD
LG