لینک های دسترسی

یونیفم: در قسمت پیشرفت حقوق و سلامتی زنان کار های اندکی انجام یافته است


یک گزارش شش ماهه جدید موسسه یونیفم که یک اداره وجهی سازمان ملل متحد برای زنان میباشد، نشان میدهد که در قسمت پیشرفت حقوق و سلامتی زنان کارهای کمتری انجام یافته است.

این گزارش بنام " پیشرفت جهان زن درسال 2008 و "کی به زنان پاسخ میگوید؟" یاد میشود.

این گزارش میگوید کلید رشد زنان در ساحات مختلف سیاسی، صحی، و اقتصادی حسابداری میباشد که درآن حکومتها و مقامات رسمی را در عملکرد شان مسؤول میداند.

منشی عمومی سازمان ملل میگوید صحت مادران حامله یکی از ساحات دشواریست که پیشرفت در آنها بطی بوده است.

"توصیف ناپذیر است که در هر دقیقه تعداد زیاد زنان از اثر پیچیدگی های دوران حمل ویا حین وضع حمل از بین میروند. این یک واقعه ای عاجل خاموش است.

با آنهم این مرگ و میر مادران راز مخفی نیست. برای حل این مشکل ضرور است تا حد اقل امکاناتی را که کشورهای پیشرفته دارند بدسترس کشورهای فقیر و روبه انکشاف قرار دهیم مانند کلینیک های صحی و مراکز مراقبتهای صحی والدین و متخصصینی را در آن کشورها داشته باشیم تا مادران را هنگام وضع حمل کمک کرده بتوانند."

ان مری گتز سرپرست یونیفم که این گزارش را تهیه کرده میگوید عدم پیشرفت در بهبود بخشیدن احوال زنان میتواند به این معنی باشد که اهداف انکشافی سازمان ملل در سالهای دوهمین هزار که شامل تقلیل فقر و امراض ساری در جهان است، تا ضرب الاجل سال 2015 نا تکمیل خواهد ماند.

"مساوات جنسی موضوعیست که سد راه این اهداف قرار میگیرد. اگر شما بخواهید از فقر و گرسنگی بکاهید، اگر شما بخواهید کارهای با معاش را افزایش بخشید که باعث پس انداز شود و اگر خواستار تقلیل یافتن مرگ ومیر نوزادان و مادران شوید زنان را باید صاحب امتیاز سازید زیرا عاید زنان معمولاً در راه سلامتی خانواده و اجتماع مورد استفاده قرار میگیرد."

گزارش یونیفم یک نکته روشن را در قسمت پیشرفتهای قابل ملاحظه در تعلیم دختران سرتاسر جهان نشان میدهد.

همچنان درقسمت مشکلات خشونت و تجاوزعلیه زنان با ایجاد واحد های بیشتر پولیس زن مانند قطعات مخصوص قوای هندی که برای سرکوبی خشونت به لایبریا فرستاده شدند ، باعث بهبودی قابل ملاحظه در بعضی کشورها شده است.

XS
SM
MD
LG