لینک های دسترسی

سرمایه گزاری امارات متحده عربی در افغانستان


یازده تن از سرمایه گذاران امارات متحده عربی در بخشهای زراعت، معادن، شهر سازی و انرژی و آب، در افغانستان سرمایه گذاری خواهند کرد.

این سرمایه گذاران که به رهبری وکیل شهزاده امارات به کابل سفر نموده اند، امروز یکشنبه بعد از ملاقات با حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان، در یک کنفرانس با تعدادی از مقامات عالی رتبه حکومت افغانستان اماده سرمایه گذاری در چهار بخش گردیدند.

محمد شریف روشان احمد زی، معاون اداره حمایت از سرمایه گذاری سکتور خصوصی ( آیسا) افغانستان میگوید بعد از سفر ریس جمهور کرزی به امارات متحده عربی و ملاقات با تعدادی از مقامات حکومتی تجار و سرمایه گذاران خصوصی در انکشور، بیشتر سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری در افغانستان گردیدند.

XS
SM
MD
LG