لینک های دسترسی

تغییرات در کابینه افغانستان در آینده 'نتایج بهتر خواهد داشت'


همایون حمید زاده سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز سه شنبه طی کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت، تغییراتی که در کابینه وارد گردیده است در آینده نتایج بهتر خواهد داشت.

آقای حمید زاده گفت که روند اصلاحات در حکومت دوامدار بوده و تغییراتی که لازم بود صورت گرفت. حمید زاده همچنان گفت در صورتیکه ضرورت تغیراتی بیشتر محسوس گردد به وقت و زمان آن از سوی دولت اجرا خواهد شد.

حمید زاده در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در خزان سال آینده بر گزار گردد، نیز یاد اور گردیده، افزود که نیرو های امنیتی افغان میتوانند در کنار نیرو های حافظ صلح بین المللی برگزاری انتخابات را تامین نمایند.

XS
SM
MD
LG