لینک های دسترسی

قیام در زندان کراچی حد اقل چهار  کشته به جا گذاشت


پوليس پاکستان در کوشش براي خاموش ساختن قيامی که دیشب در يک زندان کراچي رخ داد، حد اقل چهار زنداني را کشته و تقريباً ۱۲ تن ديگر را زخمي ساخت.

محمد يمين خان، رئيس تفتيش زندان ها گفت پوليس بعد از آن آتش گشود که زندانيان کوشش نمودند فرار کنند.

زندانيان بر يک بخش زندان آتش زده و اثاثيه را در هم شکسته بودند.

مقامات ميگويند اين قيام بعد از شکايات در مورد رويۀ خشن با زندانيان جديد و ازدحام در زندان آغاز شد. اين رئيس تفتيش ميگويد تعداد زندانيان در زندان منطقۀ ملير دو برابر گنجايش آن ميباشد و صرف ۶۰ محافظ ازانها حفاظت مينمايند.

امروز در يک واقعۀ جداگانه در شمال غرب پاکستان تندروان زنداني طالب در جريان احتجاج بمقابل شرايط خراب زندان، حد اقل چهار محافظ را گروگان گرفتند.

مقامات گاز اشک آور پرتاب کردند تا اين قيام را پراگنده سازند و مقامات ميگويند از نزد تندروان تفنگچه و بم دستي را ضبط نمودند.

XS
SM
MD
LG