لینک های دسترسی

وزير دفاع اسراييل - غور  پلان عربستان در استقرار صلح با ملل عرب


ايهود باراک، وزير دفاع اسراييل ميگويد حکومت او ممکن پلان سعودي مبنی بر تحکيم مذاکرات صلح ميان اسرائيل و کشور هاي عربي، را بطور جدي مورد غور قرار دهد.

وي اين تبصره ها را امروز يکشنبه طي مصاحبه اي با راديوي نظامي اسرائيل بيان داشت.

وي گفت به نظر ميرسد که تيزيپي ليڤني، صدراعظم موظف به پلان پيوستن با مذاکرات صلح با چندين کشور در داخل يک عمليه آماده است.

اين پلان که در سال ۲۰۰۲ پيشنهاد گرديد از طرف جامعۀ عرب مورد تأييد قرار گرفت.

بارک ميگويد اسرائيل داراي منافع مشترکي با کشور هاي اعتدال پسند عربي در زمينه منزوي ساختن گروه هاي افراطي مانند حزب الله در لبنان و حماس در مناطق فلسطيني، ميباشد.

اين پلان خواهان برسميت شناختن اسرائيل از طرف همۀ کشور هاي عربي در بدل استرداد همۀ اراضي ايکه آنکشور در جريان جنگ سال ۱۹۶۷ شرق ميانه اشغال نموده است، ميباشد.

XS
SM
MD
LG