لینک های دسترسی

کتاب "سر زمین زنان نامرئی" راه و رسم زندگی که از اسلام واقعی 'تفاوت زیادی دارد'


داکتر قندتا احمد، خانم مسلمان از پاکستان، نویسنده کتاب "سر زمین زنان نامرئی" مدت دو سال در بخش طب در عربستان سعودی کار کرده است.

او که در غرب بزرگ شده است میگوید، از فرصتی که برایش در جهت تحقیق در مورد دین اش، در محل پیدایش اسلام - عربستان سعودی - فراهم شده بود، استقبال نمود.

اما او در آنجا با آنچه که هرگز انتظارش را نداشت، برخورد: طرز و نحوه زندگی که به گفته او از اسلام تفاوت زیادی دارد.

خانم داکتر قندتا احمد، زندگی اش را در عربستان سعودی با زائران مذهبی که به مکه برای ادای فریضه حج می آمدند، آغاز کرد. یکی از فرایض حج، طواف کعبه است.

داکتر قندتا احمد: "با طواف کعبه، من پی بردم که انسان، در مقیاس خلقت هستی، چه مخلوق ناچیزی است و به این پی بردم که خالق من چه نهایت بزرگ و عظیم است. من همچنان متوجه تنوع در اسلام شدم – تنوع که در جامعه عربستان سعودی حمایتی از آن نبوده است."

داکتر احمد در کتابش در مورد یک موضوع جنجال بر انگیز صحبت میکند – وهابیت در عربستان سعودی.

"این اسلام نیست. وهابیت در حقیقت انحرافیست از اسلام"

او در کتاب اش نقش زنان را در جوامع محافظه کار اسلامی مورد ملاحظه قرار میدهد.

داکتر قندتا احمد: "در عربستان سعودی، یک زن نمی تواند بدون حضور مرد، یا تضمین یک مرد، به تنهایی خود شغلی داشته باشد. زنان بدون اجازه مرد سفر کرده نمیتوانند. زنان در 40 در صد مشاغل در عربستان سعودی نقش دارند. آنها حجم بزرگی از سرمایه اقتصادی را در عربستان در دست دارند، ولی آنها وابسته به مردان بوده و معاملات خود را از طریق مردان باید به پیش ببرند."

ولی زاهد بخاری، آمر برنامه مطالعاتی مسلمانان امریکایی در پوهنتون جورج تاون، میگوید عدم موجودیت آزادی برای زنان در عربستان سعودی، لزوما یک مسئله مذهبی نیست.

"اساسا این یک مسئله فرهنگی بوده و با دین اسلام ارتباطی ندارد. اگر چنین میبود، همه 57 کشور مسلمان در جهان باید درگیر چنین یک مشکل میبودند. ولی این تنها عربستان است که با این نوع مشکل درگیر است."

داکتر احمد میگوید اکثر مردم سعودی با وهابیت موافق نیستند و به گفته او، امروز زنان و مردان در عربستان تلاش دارند تغییری در زمینه ایجاد نمایند.

داکتر احمد که مقیم ایالات متحده است، مسلمانان جهان را تشویق میکند تا علیه قوانینی خشن که از توسط جهادی های تندرو به نام اسلام استفاده شود، به صراحت سخن بگویند.

"مسلمانان باید از خود بپرسند: با چشم پوشی از اعمال و روش هایکه با اسلام مخالفت دارد، آیا آنها به دین خود زیانی نمی رسانند؟"

داکتر احمد میگوید او امید وار است کتاب اش برای مسلمانان و غیر مسلمانان دلچسپ واقع شده و در عین حال، تفاهمی را بین فرهنگ شرق و غرب ایجاد نماید.

XS
SM
MD
LG