لینک های دسترسی

پسر نجات یافته: آنانیکه کشته شدند همه افراد ملکی بودند


يک نجات يافتۀ کشتار هفتۀ گذشته توسط طالبان ميگويد، طالبان افراد ملکی را که برای پيدا کردن کار عازم ايران بودند، بقتل رسانيدند.

در حدود ۳۰ افغان بعد از آن توسط طالبان کشته شدند که بس آنها مورد حملۀ تندروان قرار گرفت. اکثر مسافرين از بس پائين آورده شده و سربريده شدند.

اين پسر ۱۷ ساله بنام شکرالله به صدای امريکا گفت او و سايرين زریعه بس به پاکستان و بعد، برای پبدا نمودن کار، روانه ايران بودند.

او ميگويد، طالبان بطرف او و چند تن دیگر آتش گشودند. بعدا او فرار نموده تلاش نمود واحد عسکری را در ساحه پیدا نمابد.

سخنگوی طالبان ميگويد، ۲۷ نفر از بس پائين آورده شده و به قتل رسانیده شدند. آنها میگویند آنهايکه اعدام شدند، همه عسکر بودند.

ولی مقامات حکومت افغانستان این گفته را به شدت آنرا تکذيب ميکنند.

اين قتل در ولسوالي ميوند ولايت قندهار بوقوع پيوست.

مقامات هنوز در جستجوی کشته شدگان اين حمله هستند که بسياری شان کشته شده، سر بريده شده و توسط طالبان قطعه قطعه شده اند.

XS
SM
MD
LG