لینک های دسترسی

محاکمه اسدالله سروری، رئیس اگسا در محکمه استیناف نظامی شهر کابل


محاکمه اسدالله سروری، رئیس اگسا روز دوشنبه به دور از چشم مردم و مطبوعات در محکمه استیناف نظامی شهر کابل براه انداخته شد.

به اساس بیانیه مطبوعاتی موسسه حقوق بشر افغانستان واچ، در حالیکه نماینده حقوق بشر این موسسه و یکتن از ورثه قربانیان دوره سروری که در مجلس جریان محکمه حضور داشت، از نبود خبرنگاران و ورثه قربانیان که در مجالس قبلی موجود بودند، بنابر بی اطلاعی خبری نبود.

بیانیه می افزاید طی جلسه قضائی سارنوال بطور پراگنده و بدون تسلسل اقامه دعوی نمود که بخاطر عدم مطالبه مشخص و اقامه دعوای واضح، از طرف رئیس محکمه مورد انتقاد قرار گرفت.

در مقابل آقای سروری دستگیری و توقیف اش را غیر موجه دانسته و از اتهامات وراده انکار ورزید.

این موسسه توسط بیانیه اظهار نگرانی کرده که نسبت عدم حضور شهود، ورثه قربانیان، متضررین، خبرنگاران و ناظرین و فعالان حقوق بشر در تالار محکمه، بی تفاوتی و سطحی نگری حاکم بود.

و در اخیر بیانیه موسسه حقوق بشر افغانستان واچ ادامه است، اگر وضع بدین منوال ادامه یابد، این روند به رهایی سروری خواهد انجامید.

XS
SM
MD
LG