لینک های دسترسی

مرد مسلح سه نفر را در کابل کشت.


پوليس افغانستان ميگويد دو مقام ارشد يک شرکت پستي و باربري بين المللي و محافظ امنيتي افغان شان در خارج دفتر شرکت در کابل بضرب گلوله کشته شده اند.

مقامات برتانوي اين دو نفر غربي را يک تبعۀ برتانيه و يک شهروند افريقاي جنوبي معرفي کردند.

آنها براي شرکت باربري بين المللي

DHL

کار ميکردند.

جنرال مرزا محمد يارمند، آمر تحقيق جرايم وزارت داخله ميگويد يک محافظ از داخل دفتر شرکت

DHL

بر يک موتر شرکت گلوله باري کرده دو کارمند

DHL

و يک محافظ ديگر را بقتل رسانيد.

اين مقام ميگويد واضح نيست که چه چيزي اين واقعه را که در شيرپور، يک منطقۀ مزدحم و متمول شهر، مقابل سفارت ايران رخ داده، سبب گرديده است.

مقامات ميگويند دو نفر افغان ديگر که در خارج دفتر

ايستاده بودند درين گلوله باري مجروح شدند.

پوليس ۱۳ نفر را بارابطه باين قضيه تحت تحقيق قرار داده است.

اين خشونت کمتر از يک هفته بعد از مرگ يک خانم برتانوي متولد افريقاي جنوبي در کابل که براي يک سازمان خيريۀ مسيحي کار ميکرد، صورت گرفت.

شورشيان طالب ميگويند بخاطري بران خانم حمله کردند که سازمان برتانوي مربوط او مسيحيت را تبليغ ميکرد.

در ساير خبرها، مقامات حکومات افغانستان و

ترکيه ميگويند دو شهروند ترکيه چند روز قبل در ولايت خوست اختطاف شدند.

رنگين دادفر سپنتا، وزير خارجۀ افغانستان گفت اين اختطاف کار مجرمين است و خاطر نشان ساخت که مساعي جهت يافتن آنها جريان دارد.

او در جريان يک کنفرانس مطبوعاتي در کابل با علي بابه جان، وزير خارجۀ ترکيه که از کابل ديدن ميکند، صحبت نمود.

XS
SM
MD
LG