لینک های دسترسی

رهبران اروپا و آسیا - وعده اصلاح سيستم پولی و مالی جهان


رهبران اروپائي و آسيائي وعده داده اند که براي اصلاح سيستم پولي و مالي جهاني تصاميم مؤثر و جامع خواهند گرفت.

رهبران ۴۰ کشور آسيائي و اروپائي اشتراک کننده در جلسۀ دو روزۀ بيجنگ جهت اطمينان دادن سرمايه گذاران وحشت زده و بوجود آوردن ثبات در بازار جهاني، اتحاد نظر شانرا ابراز داشتند.

وين جيا باو صدر اعظم چين درين گردهم آئي گفت مقامات رسمي حکومتي بايد از تمام امکانات استفاده نمايند تا از تأثير بحران مالي بر اصل اقتصاد جلوگيري نمايند. او خواستار محدوديت بيشتر مقررات سيستم اقتصادي گرديده و علاوه نمود از بحران فعلي ما بايد درسهائي بياموزيم.

صدر اعظم چين گفت در گردهم آئي سران کشورهاي گروه ۲۰ که روي بحران مالي بحث مينمايد و جورج بش رئيس حمهور ايالات متحده بتاريخ پانزدهم ماه نوامبر در واشنگتن ازان ميزباني خواهد نمود، کشورش فعالانه اشتراک خواهد کرد.

کشورهاي جي ۲۰ شامل تمام کشورهاي صنعتي جهان و کشورهاي ديگري چون چين، هند و برازيل که تازه به بازارهاي اقتصادي جهاني فعالانه داخل شده اند، ميباشد.

هفتۀ گذشته بازارهاي اسهام در تمام جهان متحمل خسارات بزرگي گرديد.

بازار اسهام ايالات متحده بروز جمعه سه فيصد پائين آمد. بازارهاي اسهام اروپائي نيز بعد ازانکه کزارش شد اقتصاد برتانيه در آستانۀ رکود اقتصاديست، بيش از ۵ فيصد ارزشش را از دست داد. بازارهاي اسهام در شرق ميانه که امروز يکشنبه هفتۀ جديد را شروع مينمايد، بطور قابل ملاحظه اي پائين است.

XS
SM
MD
LG