لینک های دسترسی

مبارزات اوباما و مککین در ایالت های حیاتی


هردو کانديد کرسي رياست جمهوري مربوط دو حزب عمدۀ ايالات متحده امروز سه شنبه يک هفته قبل از انتخابات ملي، رؤس مبارزات انتخاباتي شانرا براي راي دهندگان شرح ميدهند.

جان مکين کانديد حزب جمهوريخواه که در نظر پرسي هاي ملي از اوباما عقب است، در ايالت پنسلوانيا مبارزۀ انتخاباتي داشت که براي پیروزی بسيار یک ایالت حياتي تلقي ميشود.

ميزان نظر پرسي هاي عامه که اخيراً توسط مرکز «رييل کلير پالتيک دات کام جمع آوري شده.

براک اوباما، در ايالت پنسلوانيا از رقیبش مککین ۱۱ پاينت سبقت دارد.

از سال ۱۹۸۸ بدين سو هيچ کانديد رياست جمهوري جمهويخواه در آن ايالت برنده نشده است.

براک اوباما بعد از ايالت پنسلوانيا، عازم ايالت ورجينيا شد، در حاليکه مکين عازم ايالت کرولايناي شمالي شده است.

اين هردو ايالت، از نگاه تاريخي جمهوريخواه بوده و براي کانديدان جمهوريخواه راي داده اند. اما اينبار هر دو بسوي اوباما ميلان نشان ميدهند.

چنين معلوم ميشود که اقتصاد، موضوع مرکزي مبارزات انتخاباتي بوده است.

مکين اوباما را به توزيع مجدد ثروت ملزم ميسازد.

در عين زمان اوباما به راي دهندگان امريکايي مي گويد که مکين عين پاليسي هاي اقتصادي هشت سالۀ رئيس جمهور بش را تعقيب خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG