لینک های دسترسی

Breaking News

امریکا مذاکره با طالبان را تحت غور قرار داده است


گزارش شده است که مامورین ارشد حکومت رئیس جمهور بش سهمگیری در مذاکرات با طالبان را در سعی برای کاهش خشونت در افغانستان تحت غور قرار داده اند.

روزنامۀ وال ستریت ژورنال به مقامات معرفی ناشدۀ قصر سفید و مقامات نظامی اشاره میکنند که گفته اند باساس تغیر پالیسی پیشنهاد شده، حکومت افغانستان با سهمگیری فعالانۀ ایالات متحده، این مذاکرات را رهبری خواهد کرد.

این گزارش که امروز سه شنبه نشر شده میرساند که مقامات ایالات متحده معتقدند که این پیشنهاد در ثبات بخشیدن در افغانستان و کشور همسایۀ آن پاکستان کمک خواهد کرد.

وال ستریت ژورنال میگوید، مسودۀ این پیشنهادات شامل در یک ارزیابی محرمانۀ قصر سفید و ستراتیژی ایالات متحده در افغانستان میباشد.

وقتی در مورد این گزارش سوال شد، دینا پرینو سخنگوی قصر سفید فقط گفت واشنگتن ستراتیژی هایش را در افغانستان مورد تجدید نظر قرار میدهد و درمورد ضرورت به آشتی آگاهی دارد.

در اوایل ماه جاری جنرال قوای نظامی ایالات متحده دیڤید پطرییس گفته بود که مباحثات با اعضای گروه طالبان راهی برای کاهش خشونت در بخشهایی از افغانستان را فراهم خواهد کرد.

اما او گفته بود که مباحثات باید درهمکاری و حمایت کامل حکومت افغانستان صورت گیرد.

قرار بود جنرال پطرییس این هفته مسئولیت ستراتیژی نظامی ایالات متحده در منطقه بشمول افغانستان و پاکستان را اختیار کند.

مقامات افغانی اخیراً با اعضای حکومت سابق طالبان در مذاکراتی در عربستان سعودی اشتراک رده بودند.

مقامات میگویند دور بعدی این مذاکرات محتمل است. اما مامورین افغانی می گویند مذاکرات شامل کدام رهبر طالبان که در جنگ های جاری با حکومت افغانستان شامل باشد، صورت نخواهد گرفت.

حکومت افغانستان می گوید، در صورت با طالبان مذاکره خواهد کرد که آنها قانون اساسی افغانستان را برسمیت بشناسند، اسلحۀ شانرا بزمین بگذارند و در عملیۀ صلح بپیوندند.


XS
SM
MD
LG