لینک های دسترسی

توزیع کمک به صدمه دیدگان زلزلۀ پاکستان بطی است.مقامات پاکستانی و ادارات کمک دهنده امروز هنوز کوشش میکنند تا کمک را به صدمه دیدگان زلزلۀ روز چهارشنبه در جنوب غرب آن کشور برسانند.

دران زلزله در حدود ۳۰۰ نفر هلاک و ده ها هزار نفر بی خانمان شدند.

کمک به آهستگی به بعضی ها در منطقه ای در ولایت بلوچستان، در سرحد افغانستان، که شدیداً خساره مند شده، میر سد.

قوای نظامی خیمه، کمپل، لباس و مواد غذائی را به دهاتی که خساره مند شده رسانیده است ولی ساکنین محل و کارمندان سازمان های کمک دهنده میگویند این کمک کافی نبوده است.

صلیب سرخ میگوید ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار نفر از ناحیۀ زلزله صدمه دیده اند و سایر تخمین ها بلندتر است.

تندروان اسلامی، بشمول گروۀ جماعت الدعوه، که وزارت خارجۀ ایالات متحده یک سازمان دهشت افگن میخواند، نیز در مناطق فوق العاده محافظه کار مواد غذائی و ادویه توزیع میکنند.

ساکنین محل و کارمندان صحی میگویند اطفال بخاطر خوابیدن در هوای آزاد در حرارت زیر صفر، بامراضی چون سینه بغل مصاب میشوند.

XS
SM
MD
LG