لینک های دسترسی

اوباما و مکین در آخرین کوشش ها جهت کسب رای مبارزه میکنند.براک اوباما، کاندید دیموکرات ها در حالی به سبقت خود بر جان مکین کاندید جمهوریخواهان برای احراز مقام ریاست جمهوری ایالات متحده ادامه میدهد که این دو کاندید سه روز قبل از انتخابات سراسری کوشش های نهائی شان را برای کسب آرا بعمل میاورند.

سناتور اوباما امروز در ایالات نیڤادا، کالرادو و میزوری مبارزه میکند.

این سه ایالت در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته برای جمهوریخواهان رای داده بودند ولی دیموکرات ها در هر سه ایالت پیشرفت خوبی کرده اند.

نظرپرسی های عامه نشان میدهد که این سناتور ایالت النوی در ایالات نیڤادا و کالرادو سبقت ثابتی دارد.

در ایالت میزوری دو کاندید مساوی هستند.

سناتور مکین مبارزات خود را برای رسیدن به قصر سفید به ایالات مهم پنسلوانیا و ورجینیا کشانیده است.

نظرپرسی این سناتور ایالت اریزونا را در هردو ایالت عقب نشان میدهد.

در ورجینیا، مکین از سرزمینی مدافعه میکند که بطور قابل اعتمادی جمهوریخواه بود.

ایالت پنسلوانیا بصورت عنعنوی در انتخابات ریاست جمهوری از کاندیدان دیموکرات طرفداری کرده است، ولی مکین به

آن ایالت برای برنده شدن ضرورت دارد.

مکین امروز خانواده های کارگر را هدف قرار داده و تعهد نمود که مالیات شان را کم نگهداشته، برای شان شغل ایجاد کرده و اقتصاد علیل کشور را تقویه خواهد کرد.

نتایج انتخابات ریاست جمهوری باساس تعداد نمایندگان ایالات تعیین میگردد.

کاندیدان باید برای برنده شدن از جملۀ ۵۳۸ نماینده حد اقل ۲۷۰ نماینده را داشته باشند.

XS
SM
MD
LG