لینک های دسترسی

انفجار انتحاری هشت تن را در مناطق سرحدی کشت


مامورین پاکستانی میگویند یک بمگزار انتحاری امروز یکشنبه موترش را به یک شوستۀ امنیتی شبه نظامیان در یک ساحۀ قبایلی در نزدیکی سرحد با افغانستان تصادم داده و باعث کشته شدن هشت عسکر گردید.

مقامات میگویند این حمله کننده یک موتر مملو از مواد انفجاری را در یک پوستۀ امنیتی قوای سرحدی در وزیرستان جنوبی در حدود ۲۰ کیلومتری خارج شهر وانه انفجار داد.

مناطق قبایلی پاکستان در شمالغربی کشور پناه گاه مستحکم طالبان و تندروان القاعده پنداشته میشوند.

حملۀ امروزی دو روز بعد از حملۀ مظنون راکتی در شمالغرب پاکستان بوقوع پیوست.

مامورین استخباراتی میگویند که بیش از ۲۰ نفر بشمول یک رهبر قدمۀ متوسط القاعده درین حملات بقتل رسیده اند.

همچنان امروز یکشنبه در اسلام آباد کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ تقاضایی را برای یک وجوه اضطراری ۷.۸ ملیون دالری جهت مساعدت به قربانیان زلزلۀ هفتۀ گذشته در جنوبغرب کشور ارائه نمود.

XS
SM
MD
LG