لینک های دسترسی

نگرانی در مورد کشتار های تازه و تخطی های مزید از حقوق بشر در کانگو


نڤي پيلی ، کشمنر عالئ پناهگزينان ملل متحد ميگويد، وی از افزايش در تعداد کشتار های تازه و ديگر تخطی از حقوق بشر در ولايت کيڤو، واقع در شمال جمهوريت کانگو، تکان خورده است.

از اثر گسترش جنگ در بين قواي حکومت و شورشيان، ده ها هزار نفر از مردم ملکي، از خانه هايشان بی جا شده اند.نڤي پيلی مأمور ارشد حقوق بشر ملل متحد از همۀ جوانب در خواست ميکند که به قانون بين المللئ حقوق بشر، احترام بگذارند.

موصوفه ميگويد، بيم از آن دارد که وقايع دهشتناک تخطی از حقوق بشر که در جريان شعله ور شدن جنگهاي گذشته در اين منطقه واقع شده بود، تکرار نگردد.

او ميگويد این رويداد ها شامل قتل های مستبدانه، تجاوزهای جنسی، غيب شدن ها، شکنجه، تخويف، توقيفهای غير قانونی و توقيفهای مُستبدانه است.

همچنان روپرت کولڤيل سخنگوی کمشنرئ عالی پناهگزينان ميگويد، در خلال چند روز گذشته، يک تعداد تشدد های تازه، از جانب مأمورين امور حقوق بشر ملل متحد در شمال منطقۀ کيڤو، ثبت شده است.

XS
SM
MD
LG