لینک های دسترسی

Breaking News

در انهدام مکتب در هایتی ۷۵ نفر هلاک شدند.


کارگران وقایع عاجل در هایتی در جستجوی کسانی هستند که در زیر مخروبه های یک مکتب سه طبقه ای که بروز جمعه منهدم شد گیر مانده اند.

درین واقعه حد اقل ۷۵ نفر هلاک شدند که اکثریت شان اطفال بودند.

این مکتب موسوم به له پرومس که توسط کلیسا اداره میشد و در خارج پورت او پرنس پایتخت هایتی واقع است منهدم شده و خانه های اطراف را نیز تخریب کرد.

در محل واقعه والدین اطفال که اشک میریزند با بیچارگی در جستجوی فرزندان شان هستند.

اجساد قربانیان این واقعه در زیر مخروبه های این عمارت کانکریتی گیر مانده است.

در حدود ۷۰۰ طفل درین مکتب شامل بودند، ولی معلوم نیست که در وقت انهدام مکتب چند طفل حاضر بود.

مقامات بیم دارند که تعداد تلفات شاید بلندتر برود.

رنی پریڤال، رئیس جمهور هایتی بمنظور نظارت از عملیات نجات امروز صبح از محل واقعه دیدن کرد.

عساکر حافظ صلح ملل متحد نیز امروز کمک میکردند.

پولیس میگوید انهدام مکتب را تحت تحقیق قرار میدهد.

بعضی ها اظهار نظر میکنند که وقتی عمارت منهدم شد، تحت ساختمان بود.

XS
SM
MD
LG