لینک های دسترسی

حملات هوایی پاکستان بر مناطق قبایلی


مامورین در پاکستان میگویند طیارات نظامی آنکشور امروز یکشنبه، بر پناه گاه های مشکوک طالبان، در یک منطقۀ ناآرام قبایلی، در جوار سرحد با افغانستان، حمله نمودند. از اثر این ۱۳ تندرو مظنون بقتل رسیدند.

مقامات میگویند منطقۀ قبایلی در شمالغرب پاکستان، پناهگاه مصئون برای تندروان وابسته به القاعده و طالبان که علیه قوای امریکایی در افغانستان میجنگند - گریده است.

در جا های دیگر، پولیس میگوید یک خبرنگار محلی بروز شنبه توسط قوای امنیتی در درۀ سوات با ضرب گلوله بقتل رسید. گفته میشود موتر وی، با وجود هشدار ها، توقف نکرد و او مورد گلوله باری قرار گرفت.

همچنان امروز در جنوبغرب پاکستان انفجار یک بم ایکه از دور کنترول میشد و بر یک موتر سایکل جابجا شده بود، یک پیاده رو را هلاک ساخته و حد اقل چهار تن دیگر را زخمی ساخت.

گروه ملی گرای بلوچ مسئولیت این بمگزاری را ادعا نمود.

XS
SM
MD
LG