لینک های دسترسی

انفجارات در عراق حد اقل هفت نفر هلاک و بیست تن را مجروح ساخت


مامورین درعراق میگویند انفجار دو بم در آن کشور باعث کشته شدن حد اقل هفت نفر و جراحات بیست تن دیگر گردید.

یک انفجار در بازاری در شهر شرقی خالص ولایت دیالا باعث هلاکت چهار نفر گردید.

مامورین میگویند این بمگزاری، شاروال شهر را هدف قرار داد که حالت وی نیز روشن نیست.

با وجود کاهش چشمگیری که در سطح خشونت در سایر مناطق عراق دبده شده است، ولایت دیالا هنوزهم شاهد حملات مکرر شورشیان است.

دریک حادثۀ دیگر، یک بمگزار زن خود را در نزدیکی یک شفاخانه در شهر غربی فلوجه در ولایت انبار منفجر ساخته و باعث هلاکت سه نفر گردید.

انبار، پایگاه مستحکم سابق شورشیان القاعده است. قوای امریکایی دو ماه قبل کنترول این ولایت را به قوای عراقی تسلیم نمودند.

XS
SM
MD
LG