لینک های دسترسی

کابل: خبرنگار کانادایی از چنگ اختطاف کنندگانش رها گردید


خانم میشل فونگ، خبرنگار کانادایی که برای شبکه تلویزیونی CBC کانادا کار مینمود، از طرف موظفین امنیت ملی روز گذشته از چنگال اختطاف کنندگان اش رها شده و شب گذشته از سوی رییس امنیت ملی، در حضور وزیر داخله، به سفیر کانادا در کابل تسلیم گردید.

این خانم سه هفته قبل از منطقه قرغه زمانی که از کمپ مهاجرین در آن جا دیدن مینمود، اختطاف شده و بعدآ به ولایت میدان شهر بغرض نگهداری انتقال گردیده بود.

طبق اظهارات خانم میشل فونگ، اختطاف کنندگان او را در یک چاه نگهداری مینمودند.

همچنان به روز جمعه، یک خبرنگار هالندی که در شرق کابل از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف گردیده بود، نیز رها گردیده است.

این خانم هالندی برای یک هفته در قید رباینده گان به سر برده است.

در طی ماه اخیر در کابل، واقعات اختطاف ها افزایش به عمل امده است. اما سعید انصاری، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستانف در یک کنفرانس خبری که به ارتباط رهایی خانم میشل فونگ خبرنگار کانادایی امروز یکشنبه صحبت مینمود، به خبرنگاران گفت: تدابیر جدیدی را روی دست گرفته اند، که بزودی جلو چنین واقعات را خواهد گرفت.

همچنان، شب جمعه سه نفر به جرم اختطاف و قتل که از سوی سه محکمه به اعدام محکوم شده بودند، توسط حکومت افغانستان حکم اعدام روی شان تطبیق گردید.

ستره محکمه افغانستان میگوید که از طرف محاکم افغانستان بر بیشتر از یکصد و سی تن، حکم اعدام صادر گردیده است.

XS
SM
MD
LG