لینک های دسترسی

آغاز مجدد مذاکرات بین اتحادیۀ اروپایی و روسیه


در بین کشور های اتحادیۀ اروپایی برای آغاز مجدد مذاکرات با روسیه، روی موافقات شراکت، حمایت بیشتر بنظر میخورد. این توافق در ماه سپتمبر متعاقب جنگ گرجستان بحالت تعویق قرار گرفته بود.

روسیه بخاطر تهاجم به گرجستان در واکنش به حملۀ نظامی گرجستان به دو منطقۀ جدا شدۀ اوسیتسای جنوبی و ابخازیه از طرف کشور های جهان محکوم گردید.

یک نشانۀ بسیار تازه مبنی بر بهتر شدن روابط در اوایل روز دوشنبه با یک بیانیۀ مشترک برتانیه و سویدن بنظر رسید که هر دو کشور برای از سر گیری مذاکرات با روسیه روی مسایلی چون انرژی، تغیر اقلیم و تجارت تقاضا شده بود.

جرمنی، فنلند و لوکزامبورگ نیز از تقاضای مذاکرات مزید طرفداری کردند، اما پولند و لتوانیا دو کشور مربوط به بلاک شوروی سابق در واکنش به این درخواست سردی نشان داده گفتند که روسیه باید آتش بس تحت سرپرستی فرانسه را با گرجستان احترام کند و بخشهایی از گرجستان را که قبل از منازعۀ آگست اشغال، کرده برگرداند.

XS
SM
MD
LG