لینک های دسترسی

ایران یک نوع جدید راکت زمین به بزمین را موفقانه آزمایش کرده است


ایران میگوید، یک نوع جدید راکت زمین به بزمین را موفقانه آزمایش کرده است. بُرد این راکت، اسرائیل و اروپایی جنوبی را احتوا کرده میتواند.

«ایرنا» آژانس خبر رسانی رسمی ایران امروز چهارشنبه از مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع آنکشور، نقل قول کرده که گفته راکتهای سریع السیر هوا به هوا بنام «سجل»، راکت دو مرحله ایست که از مواد سوخت منجد مُرکب استفاده میکند.

چنین راکتها بمقایسۀ راکت های مشابه شهاب سه که از مواد سوخت مایع استفاده میکند، دقیق تر میباشند.

در گذشته کارشناسان نظامی غربی هشدار داده بودند که ایران قابلیت های تولید سلاح خود را بیشتر از آنچه است، نشان میدهد.

نجار گفت راکت های سجل ، برد دو هزار کیلومتری دارد، اما علاوه کرد که این راکت ها تنها به مقاصد دفاعی ساخته شده است.

اسرائیل اخیراً گفته بود که امکان یک حملۀ قبل از وقت علیۀ تاسیسات ذروی ایران را رد کرده نمیتواند.

ایالات متحده و متحدین اروپایی آن، ایران را به کار تولید یک اسلحۀ ذروی ملزم میدانند. ایران میگوید پروگرام ذروی آن کشور برای تولید برق میباشد.

XS
SM
MD
LG