لینک های دسترسی

کوریای جنوبی: کوریای شمالی باعث ایجاد بحران میشود


وزیر خارجۀ کوریای جنوبی میگوید اقدامات اخیر کوریای شمالی بمنظور تجرید خودش شاید قسماً بمنظور بدست آوردن امتیازات بیشتر در مذاکرات شش جانبه روی پروگرام ذروی آن کشور باشد.

یومیونگ، امروز گفت پیونگ یانگ اکثراً در مورد بعضی موضوعات بحرانی را ایجاد میکند و از آن استفاده نموده میخواهد قبل از حل و فصل آن کمک بیشتر دریافت نماید.

در هفتۀ جاری پیونگ یانگ تهدید کرد تا سرحد با کوریای جنوبی را مسدود کند و گزارش های امروزی حاکیست که مسافرت از چین را مقید ساخته است.

وزارت خارجۀ چین میگوید این گزارش ها را تحت تحقیق قرار میدهد ولی نمیتواند تائید کند که آیا گزارش ها حقیقت دارد یا نه.

چین یک متحد کلیدی کوریای شمالی و میزبان مذاکرات شش جانبه روی خاتمه بخشیدن به پروگرام اسلحۀ ذروی کوریای شمالی میباشد.

کوریای شمالی همچنان اعلام کرد که به مفتشین بین المللی اجازه نمیدهد از تاسیسات ذروی آن کشور نمونه اخذ کنند.

این یک قدم کلیدی در عملیۀ تصدیق و تائید است.

XS
SM
MD
LG