لینک های دسترسی

بطی شدن اقتصاد به اروپا سرایت کرده، مذاکرات اضطراری در واشنگتن دایر میشود.


اتحادیۀ اروپائی میگوید رشد اقتصادی ۱۵ کشوری که پول مروج شان یوروست، رسماً در حالت پس روی میباشد. این گزارش در حالی منتشر شد که رهبران جهان در واشنگتن اجتماع میکنند تا بحران مالی جهان را مورد بحث قرار دهند.

اتحادیۀ اروپائی میگوید رشد اقتصادی در حوزۀ یورو به پیمانۀ صفر اعشاریه دو فیصد کاهش یافت. رشد اقتصادی در ربع قبلی نیز بعین پیمانه کاهش یافته بود.

در داخل حوزۀ یورو، رشد اقتصادی آلمان و ایتالیه به هسپانیه و آیرلند پیوسته و اکنون در حالت پس روی قرار دارد. اما فرانسه امروز اطلاعاتی را منتشر ساخت که نشان میدهد اقتصاد آن کشور در ربع سوم سال یک اندازه رشد نموده است. هانگ کانگ نیز میگوید که رشد اقتصادی آن قلمرو در ربع سوم سال پس روی نموده است.

بن برننکی، رئیس بانک مرکزی ایالات متحده میگوید بهبودی های مؤقتی رخ داده ولی سیستم مالی جهان تحت فشار شدید قرار دارد. او میگوید رؤسای بانک های مرکزی جهان در تماس نزدیک قرار دارند و انکشافات را بدقت نظارت میکنند و آماده هستند که در صورت لزوم اقدامات اضافی را روی دست بگیرند.

در عین زمان، رهبران ۲۰ کشور بزرگ اقتصادی و اقتصادهای نوظهور جهت مذاکره روی بحران به واشنگتن میایند. جورج بش، رئیس جمهور ایالات متحده امروز از رؤسای دول اشتراک کننده در مذاکرات، در قصر سفید پذیرائی خواهد کرد. قرار است مذاکرات رسمی بروز شنبه آغاز یابد. او میگوید اصلاح سیستم مالی حتمی است ولی هشدار میدهد مداخلۀ زیاد حکومت شاید به نظام بازار آزاد صدمه بزند.

XS
SM
MD
LG