لینک های دسترسی

عفو بین المللی به اسرائیل: کمک ها را به غزه اجازه بده.


یک گروۀ عمدۀ مدافع حقوق بشر از اسرائیل تقاضا کرده تا اجازه بدهد کمک های بشری به غزه ارسال گردد، و وضع را در غزه مصیبت بار خوانده است.

یک مقام سازمان عفو بین المللی امروز گفت که راه بندان قلمرو فلسطینیان توسط اسرائیل وضع بیچارۀ بشری آن منطقه را بدتر ساخته است. او گفت این عمل اسرائیل بمثابۀ مجازات دسته جمعی است.

مقامات اسرائیلی در پاسخ بیک حملۀ راکت و هاوان حماس بر اسرائیل، نگرانی های امنیتی را دلیل آورده و سرحد را مسدود کردند. قلت مواد سوخت یگانه دستگاۀ تولید برق غزه را مجبور ساخته خاموش شود. ذخایر مواد غذائی ملل متحد خالی شده است.

قوای نظامی اسرائیل و تندروان فلسطینی امروز از فراز سرحد دست به تبادلات آتش زده متارکۀ پنج ماهه را مورد تهدید بیشتر قرار دادند.

XS
SM
MD
LG