لینک های دسترسی

رئیس جمهور سومالیه: حکومت سومالیه نزدیک به سقوط است


رئیس جمهور سومالیه میگوید شورشیان حالا بیشتر کشور را در کنترول دارند و حکومت نزدیک به سقوط است.

اظهارات عبداللهی یوسف، رئیس جمهور سومالیه، در آواخر روز شنبه بدنبال آن صورت میگیرد که طی چند روز اخیر، چندین شهر کلیدی توسط گروه های تندرو اسلامیست تسخیر گردید.

آقای یوسف میگوید حکومت حالا تنها کنترول مگادیشو و مقر پارلمان در بیدوا را در اختیار دارد.

وی مناقشه ای دوامدار در داخل حکومت مسئول این وضعیت خوانده و هشدار میدهد که اگر اسلامیست ها قدرت کامل را بدست گیرند، سومالیه آیندۀ شومی را در پیش خواهد داشت.

قوای اسلامیست اکثراً یک شکل سختگیرانۀ قوانین شرعی را در ساحات تحت کنترول شان وضع نموده اند.

بروز شنبه آنها در ملای عام ۳۲ رقصنده را در شهر جنوبی بلد دره یا شلاق زدند. عبدالرحیم عیسی سخنگوی این گروه گفت که رقصیدن زن و مرد باهم غیر اسلامی است.

XS
SM
MD
LG