لینک های دسترسی

ادامه آتش سوزئ خارج از کنترول در ایالت کاليفورنيا


به اثر آتش سوزئ خارج از کنترول در منطقۀ سيلمارء ايالت کاليفورنيا که ساحۀ تخميناً يکهزار و ۵۰ هکتار زمين را فرا گرفته است، به هزاران نفر از باشندگان محل، منازل شانرا ترک گفته اند.

مايک او سوليڤان خبر نگار صداي امريکا از لاس انجلس گزارش ميدهد که به اثر وزش بادهاي بسيار شديد، شعله هاي آتش ده ها ساختمان را از بين بُرده است.

سُرعت باد ها در منطقۀ آتش سوزي به ۱۲۰ کيلو متر در ساعت مي رسد که بر شدت آتش سوزئ منطقۀ سيلمار، واقع درحومۀ شمالغرب شهر بزرگ لاس انجلس، ميافزايد.

منطقۀ سيلمار همچنان در گوشۀ ساحۀ جنگلات ملي نيز موقعيت دارد. مردم در نزديکئ ساحۀ آتش سوزي، ساحه را تخليه کرده اند.

آتش سوزي، يک ساحه بزرگي از خانه هاي را که توسط عراده جات نقل داده ميشوند، نيز از بين بُرده است. مريضان یک شفاخانه در نزديکئ محل آتش سوزي، به نسبت قطع شدن برق، به جا هاي ديگر منتقل ساخته شده اند.

آتش سوزي در شام جمعه صبح شنبه آغاز گرديد. مقامات، چندين شاهراه عُمده را مسدود ساخته اند که شامل شهراه عُمدۀ شماره پنج ميگردد. این شهراه شمال و جنوب کاليفورنيا را بهم وصل مي کند.

رئيس بلديۀ شهر لاس انجلس گفت شعله هاي آتش، لين هاي برق شهر او را تهديد ميکند که از لحاظ خسارات وارده به ملکيتها در منطقه، از بدترين حوادث آتش سوزي در سالهاي اخير است.

XS
SM
MD
LG