لینک های دسترسی

مبارزه علیه کشت خاشخاش - تقاضای ۲۵ میلیون دالر


حکومت افغانستان، برای پروژه های معیشت بدیل به دهاقین در جلوگیری از کشت خشخاش در ولایاتی که عاری از کوکنار میباشند، از ایالات متحده امریکا، تقاضایی بیست و پنج ملیون دالر امریکایی را نموده است.

این مطلب را جنرال خدای داد، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، در ملاقاتی با تام ولیمز، معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا و اندروشیفر، نماینده و معاون سفارت امریکا در امور مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان، بعد از ظهر امروز دوشنبه اظهار نمود.

تام ولیمز، در این ملاقات از کار کرد های حکومت افغانستان در راستای مبارزه جدی علیه مواد مخدر تقدیر به عمل آورد.

همچنان، مسوولین ریاست مستقل ارگان های محلی افغانستان میگویند، به منظور تطبیق استراتیژی انکشافی پنج ساله حکومت افغانستان، برنامه های را با ولسوالهای کشور روی دست گرفته اند.

اداره مستقل ارگان های محلی که در این اواخر ایجاد گردیده است، مسوولیت تقرر و تنظیم والی ها و ولسوالها را دارد.

جیلانی پوپل، ریس این اداره میگوید به منظور حکومت داری بهتر، برنامه های بحث و تبادل نظر را با ولسوالها روی مشکلات امنیتی اقتصادی اجتماعی و سیاسی ایجاد گردیده است.

ریس اداره ارگان های محلی میگوید ایجاد امکانات و دادن صلاحیت به ولسوالها حکومت داری را بسوی انکشاف بهتر حرکت خواهد داد.

تعدادی از ولسوالها در این نشست گفتند عدم اجرای وعده های حکومت مرکزی در ولسوالی ها به مشکلات اساسی تبدیل شده است.

XS
SM
MD
LG