لینک های دسترسی

طالبان پیشنهاد مذاکره صلح را رد کردند


بروز یکشنبه حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کرده بود که اگر رهبر طالبان به بر گزاری مذاکرات با حکومت افغانستان موافقه کند، او امنیت جان وی تضمین خواهد کرد.

ولی نمایندگان طاالبان امروز دوشنبه این دعوت را رد کرده گفتند، تا زمانیکه عساکر خارجی در افغانستان حضور دارند، هیچ مذاکرات صورت نخواهد گرفت.

آقای کرزی از مدتها بدین سو، از مذاکرات با طالبان، در صورت که آنان قانون اساسی افغانستان را برسیمت شناخته و القاعده را محکوم نمایند، طرفداری کرده است.

در خبرهای دیگر، مقامات افغانستان میگویند حد اقل هفت تن طی دو حمله انتحاری بم در ولایت قندهار کشته شده اند.

همچنان بگفته مقامات چهار فرد ملکی زمانی کشته شدند که یک بم در نزدیک یک گزمۀ افغانی در ولسوالی پنجوایی انفجار کرد. حد اقل هشت تن دیگر در این انفجار زخمی شدند.

زلمی ایوبی، سخنگوی حکومتی میگوید، طی انفجار امروز دوشنبه حد اقل دو فرد پولیس دیگر زمانی زخمی شدند که مقامات سعی نمودند بم افگن انتحاری را از داخل شدن به دفاتر مرکزی ولسوالی دند در قندهار، مانع شوند.

هیچ منبعی مسئولیت این حمله را ادعا نکرده است.

بروز یکشنبه حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، گفت اگر ملا عمر، رهبر مخفی شدۀ طالبان برای اشتراک در مذاکرات صلح با حکومت حاضر شود، او امنیت ملا عمر را تضمین خواهد کرد.

آقای کرزی گفت حتی اگر شرکای بین المللی افغانستان مخالفت هم کنند، او امنیت عمر را تضمین میکند.

رهبر افغانستان گفت اگر ایالات متحده و سایر کشور ها مخالف این اقدام باشند، آنها میتوانند او را بر طرف کنند و یا از کشور خارج شوند.

در گذشته، رهبر طالبان گفته بود قبل از آنکه مذاکرات صلح آغاز یابد، قوای خارجی باید از افغانستان خارج شوند. اما آقای کرزی این موقف دراز مدتش را تکرار کرد - و آن اینکه هر جناح طالبان که خواهان صلح باشد، اول باید قانون اساسی افغانستان را قبول کرده و القاعده را محکوم کند.

مامورین افغانی و امریکایی حمایت شانرا از مذاکرات صلح با عناصر آشتی خواه طالبان ابراز داشته اند - هر چند واشنگتن قبلاً آنرا رد کرده است.

عمر، بنیان گذارجنبش طالبان است که از سال ۱۹۹۶ ، تا تهاجم تحت رهبری ایالات متحده، هفت سال قبل در افغانستان حکمروایی داشت.

عمر از آنوقت تا بحال، و در حالیکه ده ملیون دالرجایزه برای دستگیری اش تعین شده است، بحیث فراری بین المللی در خفا بسر میبرد.

مامورین افغانی معتقدند که ملا عمر در پاکستان مخفی شده است.

در یک خبر دیگر، پاکستان راه عمدۀ حمل و نقل مواد و اکمالات را بروی عساکر امریکایی و ناتو در کشور همسایه افغانستان، دوباره باز کرد.

مامورین محلی میگویند امروز دوشنبه قوای امنیتی پاکستان یک کاروان حدود ۳۰ لاری حامل مواد غذایی و تانکر های مواد سوخت را از طریق معبر خیبر بدرقه کردند.

هفتۀ گذشته بعد از آنکه افراد مسلح ۱۵ لاری حامل مواد ضروری را که عازم افغانستان بود، ربودند، پاکستان این راه را مسدود ساخت.

امنیت در امتداد سرحدات وسیع کوهستانی یکی از نگرانی های عمدۀ عساکر تحت رهبری ایالات متحده میباشد که با تندروان طالبان و القاعده در افغانستان در جنگ اند.


XS
SM
MD
LG