لینک های دسترسی

پیشنهاد حامد کرزی، عکس العمل جهان و پاسخ طالبان


روزنامه های نیویارک تایمز، واشنگتن پوست و دیلی میل - در مورد وعده رئیس جمهور کرزی به ملا محمد عمر رهبر طالبان در ارتباط به مذاکره صلح.

نیویارک تایمز: "اقدام دلیرانه کرزی - وعده سلامتی جان رهبر طالبان، اگر او به مذاکره صلح حاضر گردد"

روزنامه میگوید: در یک کانفرانس خبری در کابل آقای کرزی علاوه بر وعده دادن مصونیت جان به ملا عمر، خطاب به دول غربی که از حکومت او حمایت دارند، گفت که اگر با اقدام تامین مصونیت جان ملا محمد عمر مخالف اند، آنان میتوانند یا او را از قدرت بر طرف سازند و یا اینکه عساکر شانرا از افغانسنان خارج نمایند.

نیویارک تایمز میگوید مامورین ایالات متحده بروز یکشنبه برعملی بودن این پیشنهاد کرزی ابراز شک کردند و اما آنرا بیدرنگ رد ننمودند.

نیویارک تایمز میگوید پیشنهاد آقای کرزی عنصر جدیدی را به تقاضا های او از طالبان، در جهت گشودن درب مذاکره برای اختتام جنگ و منازعه هفت ساله در افغانستان، میافزاید.

کرزی گفته است "هرگاه از ملا عمر بشنوم که آماده عودت به افغانستان و مذاکره است، من منحیث رئیس جمهور افغانستان، هر گام لازمه را درین راستا بلند خواهم کرد."

و روزنامه واشنگتن پوست گفته است در ماه سپتامبر، چندین نماینده حکومت کرزی با رهبران سابق طالبان در عربستان سعودی ملاقات کردند. ناظرین آن ملاقات را اولین گام بالقوه در حل منازعه در افغانستان از طریق مذاکرات، خواندند.

روزنامه واشنگتن پوست نگاشته است که با مشاهده تزئیید فزاینده خشونت به سطح بیسابقه در جنگ برهبری قوای ایالات متحده در افغانستان، مامورین ایالات متحده و ناتو اخیراً بیش از پیش طرفداری شانرا از مذاکرات با شورشیان اسلامیست یا طرفدار تشکیل دولت اسلامی، منحیث یک راه مهار کردن جنگ در افغانستان ابراز کرده اند.

این روزنامه گفته است در حالیکه مامورین نظامی ایالات متحده از متحدین ایالات متحده در ناتو خواسته اند قوای ۶۲٫۰۰۰ نفری شانرا در افغانستنان تزئیید بخشند، مامورین افغان و ایالات متحده بطور ضمنی اعتراف کرده اند که مذاکره با رهبران اعتدال گرای طالبان، بخش کلیدی استراتیژی است که در حال حاضر تحت مطالعه جنرال پیترایس، رئیس قوماندانی قوای مرکزی ایالات متحده قرار دارد.

همچنان روزنامه «دیلی میل» منتشره بریتانیا در شماره امروزی خود گذارش داده است که تازه ترین سعی آقای کرزی برای توقف تشدید فزاینده خشونت در افغانستان ناکام شده است، زیرا رهبر تندرو طالبان پیشنهاد دیروزی رئیس جمهورکرزی را برای مذاکره رد کرده است.

«دیلی میل» گفته است که ملا برادر، معاون رهبر طالبان گفته است: ما در افغانستان مصئون هستیم و به برای تامین امنیت خود، ما به حامد کرزی ضرورت نداریم."

او گفته است که در افغانستان جهاد ادامه خواهد داشت.

«دیلی میل» گفته است که شایق مفکوره در پیش گیری مذاکرات با شورشیان در پیش گیری همچو مذاکرات در عراق بوده، زیرا آن مذاکرات سبب بهبودی امنیت در آن کشور شده است.

XS
SM
MD
LG