لینک های دسترسی

فرانسه خواستار اقدامات جدی تر بین المللی برای حل بحرانات اقتصادی


فرانسه در مبارزه برای اقتصاد جهان، خواهان اقدامات جدی تر بین المللی شده است. فرانسه میگوید، میزبانی یک جلسۀ سران جهان را در ماه جنوری عهده دار میشود تا این امر را جامۀ حقیقت بپوشاند.

نیکلا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، امروز سه شنبه بیانیۀ را نشر کرده و گفت رهبران جهان باید نشان بدهند که میتوانند «طرق حل واقعی » را پیشنهاد کنند.

هفتۀ گذشته در جلسۀ سران بیست کشور صنعتی جهان در واشنگتن، رهبران، برای جلویگری از وخیم شدن بیتشر اقتصاد جهان، تنها بر یک سلسله اصول موافقه کنند.

جلسۀ سران پاریس به میربانی مشترک تونی بلیر، سابق صْدر اعظم برتانیه خواهد بود و در آن رهبران جهان و اقتصاد دانان برنده جایزۀ نوبل نیز شرکت خواهند داشت.

در عین زمان، آژانس خبر رسانی روتیرز گزارش میدهد که دامنیک ستراس خان، رئیس اجرائیوی صندوق وجهی بین المللی میگوید، فهرست کشورهای که تقاضای کمک مالی را دارند، روز بروز طولانی تر میشود.

و دیمتری میدڤیدیڤ، رئیس جمهور روسیه میگوید، حکومت روسیه برای آورزدن ثبات به اقتصاد خود، به ۱۸۰ ملیارد دالر ضرورت دارد.

هند نیز در مورد تاثیر بحران مالی جهان بر رشد اقتصادش نگران است.

وزیر مالیۀ آنکشور امروز سه شنبه گفت حکومت باید رقم ربح را کاهش دهد. او همچنان از سرمایه های کشور خواست تا قیمت های شانرا کاهش دهند و منافع کمتر را قبول نمایند.

XS
SM
MD
LG