لینک های دسترسی

نرخ اسهام در ایالات متحده ، آسیا بلند رفت و در اروپا کاهش یافت.


امروز نرخ اسهام در بازارهای کلیدی آسیا و ایالات متحده بعد از نزول روز قبل، بلند رفت. نرخ اسهام اروپائی در اواسط روز پائین آمد.

پائین آمدن دیروزی نرخ ها در قبال تصمیم کانگرس ایالات متحده در مورد بتعویق انداختن تصمیم بارابطه به نجات شرکت های تولید موتر تا ماۀ دسمبر، صورت گرفت.

بتولید کنندگان موتر گفته شد که پلانی طرح نمایند تا نشان بدهد که آنها چگونه از کمک حکومت برای منفعت به شرکت های شان استفاده خواهند کرد.

در عین زمان، یک مقام کلیدی اتحادیۀ اروپائی میگوید آلمان و فرانسه باید از تقلید از ایالات متحده در جهت فراهم کردن تقاوی ها به شرکت های موتر سازی جلوگیری کنند.

نیلی کرویس کمشنر رقابت اتحادیۀ اروپائی میگوید چنان کمکی وضع اقتصادی را بدتر میسازد

XS
SM
MD
LG