لینک های دسترسی

اوباما در نظر دارد تا سال ۲۰۱۱ دو ونیم ملیون شغل ایجاد نماید.


براک اوباما، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید به هیئت اقتصادی خود هدایت داده تا پلانی را طرح نماید که تا جنوری سال ۲۰۱۱ دو ونیم ملیون شغل جدید ایجاد کند. آقای اوباما در جریان بیانیۀ هفته وار دیموکرات ها گفت پلان احیای اقتصادی او هنوز زیر کار است ولی تعهد نمود که بمجرد آغاز کارش بتاریخ ۲۰ جنوری آنرا امضا نماید.

رئیس جمهور آینده میگوید پلان عمل دو سالۀ او مردم را به کار می اندازد تا راه اعمار کرده مکاتب را عصری ساخته و تکنالوژی جدید انرژی را انکشاف دهند.

گزارش های وسایل نشراتی ایالات متحده حاکیست که آقای اوباما اعضای هیئت اقتصادی خود را بروز دوشنبه اعلام خواهد کرد.

آژانس های خبرگزاری میگوید که آقای اوباما تمثی گایت نر Timothy Geithner، رئیس بانک مرکزی فدرال نیویارک را بحیث وزیر خزائن نامزد خواهد کرد.

گایت نر، یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی است که مشی تعیین ربح بانکی را طرح کرده و سایر تصامیم را با رابطه به نظارت از تورم پولی و بیکاری اتخاذ مینماید.

XS
SM
MD
LG