لینک های دسترسی

نگاهی بر زندگی و هنر حشمت الله ولی رحیمی (حشمت خان)، هنرمند متوفی افغان


هنرمند پر تلاش افغان، حشمت الله ولی رحیمی، معروف به حشمت خان در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی در شهر کابل تولد یافت. او تحصیلات ابتدایی خود را در لیسۀ نادریۀ شهر کابل تکمیل نمود و در اواخر دهۀ ۶۰ کشور را به قصد هندوستان ترک گفت.

حشمت خان، با فامیلش در شهر بمبی هند مسکن گزین شد و در یکی از پوهنتون های آنکشور تحصیلات عالی اش را در رشتۀ علوم سیاسی به پایان رسانید.

حشمت خان با علاقه ایکه به هنر سینما داشت، بعد از ختم تحصیل در رشته علوم سیاسی، به جهان سینما روی آورد و در یکی از مکاتب سینمایی هند شروع به آموزش هنر فلم کرد و به این ترتیب، به فعالیتهای هنری اش در عرصۀ سینما آغاز نمود.

وی در چهار فلم هندی در نقش مرکزی بازی نمود و در سال ۲۰۰۳ دوباره به کشور بازگشت و در موسسۀ فلم سازی رحیمی انترنشنل به فعالیت های هنری اش ادامه داد.

یکی از آرزو های بزرگ حشمت خان انکشاف سینما در افغانستان بود که وی درین عرصه با استفاده از روابط خوب خود با سینماگران و حکومت هند، در صدد ایجاد یک مکتب مسلکی فلم و فلم سازی و تمثیل در کابل بود.

گفته میشود تلاش های وی ثمر بخش بوده و در آخرین روز های حیاتش، وی در آستانۀ تحقق این آرزو های دیرینه برای سینمای افغانستان قرار داشت.

از جملۀ کار های هنری ایکه این هنرمند جوان و مبتکر انجام داده است، یکی هم کارگردانی و نقش آفرینی در فلم بهار امید است که در داخل و خارج از کشور به علاقه مندان هنرش پیشکش گردید.

این فلم درست یکسال قبل، وارد بازار سینما شد و با پیام و تصویر زیبای خود، مورد پسندعلاقه مندان سینما قرار گرفت.

حشمت خان، بقول دوستانش، قرار بود بزودی ازدواج کند. ولی مرگ او را مجال نداده و خاک او را با همه امید و آرمان های که داشت، بسوی خود کشید.

XS
SM
MD
LG