لینک های دسترسی

هند، ترکیه و اسرائیل - پلان تازه برای انتقال نفت و گاز به هند


هند، ترکیه و اسرائیل، پلانی را انکشاف میدهند که از یک راۀ تازه و نو، نفت و گاز را به هند انتقال بدهد.

چنانیکه انجانا پتریشا از دهلئ جدید برای صدای امریکا گزارش میدهد، پایپ لاین پیشنهادی، در تهیۀ انرژی به کشور هند که شدیداً بدان احتیاج دارد، کمک خواهد کرد.

مأمورین امور نفتئ هند میگویند، ترکیه و اسرائیل ماۀ آینده ملاقات میکنند تا روی پروژۀ که نفت و گاز را از طریق یک پایپ لاین و هم توسط تانکر های بزرگ نفتی که در ساحات این سه کشور امتداد یافته است، مذاکره نمایند.

پلان این پروژه، حین بازدید پنج روزۀ رجب طییب اُردُغان از هند، مورد مذاکره قرار گرفت. اقای اردُغان در ختم سفر سقرش بروز دوشنبه به رهبران صنایع و معاملات در شهر بنگلور گفت پروژۀ پیشنهادی به هند، در دسترسی آسیای میانه و ساحات جوار بحیرۀ کسپین، به انرجی، سهولت زیادی فراهم میکند.

گاز و نفت توسط یک پایپ لاین از منطقۀ کسپین به بندر (سیحان) در ترکیه منتقل ساخته خواهد شد، سپس نفت و گاز، توسط تانکر های بزرگ نفتی به به اسرائیل رسانیده میشود.

در مرحلۀ بعدی، پایپ لاین نفت تخلیه به بندر ایلات اسرائیل رسانیده میشود. و در سرانجام، از آنجا، از طریق بحیرۀ احمر، به هند، انتقال داده خواهد شد.

شی بانتی رای دد وال، تحلیل گر امور، در انستیتوت دفاعی و سترایژیک هند در دهلئ جدید میگوید، راۀ پیشنهادئ انتقال نفت گاز، مزایای اقتصادی و سیاسی را برای هند، بهمراه خواهد داشت.

"اول، هرگاه انتقال نفت از طریق بحیرۀ احمر امکان پذیر باشد، ارزانتر تمام خواهد شد. من معتقدم که انتقال نفت از طریق پایپ لاین، چهار دالر در فی بیرل، نازلتر خواهد بود. همچنان از لحظ سیاسی به ما فُرصت خواهد داد تا از کانال سویز منصرف گردیم که در جریان حوادث جنگ، مسدود میگردد."

هند بشدت متکی بر نفت وارداتی است و نگرانی دارد که عدم ثبات در شرق میانه، ورود محصولات نفتی به کشور را مُختل خواهد ساخت.

آن نگرانی ها هند را بدان وا داشته است تا در جستجوی منابع و راه های سهلتر انتقال علی البدل نفت برای رفع احتیاجات بزرگ انرژی در کشور گردد.

مذاکره روی راۀ جدید از طریق ترکیه و اسرائیل در آوانی صورت میگیرد که در راۀ پیشنهاد اعمار پایپ لاین بزرگ مجوزۀ انتقال گاز در بین ایران، پاکستان و هند، پیشرفتی صورت نگرفت.

هند با احتیاط و آهسته در مورد پروژه عمل می کند، زیرا روی تأمین کُلئ امنیت برای پایپ لاین که از ساحات پُر از خطر میگذرد، شدیداً نگرانی دارد.

ایالات متحده نیز با این پروژه، ابراز مخالفت کرده است.

XS
SM
MD
LG