لینک های دسترسی

پاکستان: حملۀ راکت ایالات متحده ۲ نفر را در شمال غرب پاکستان هلاک ساخت.


یک حملۀ مظنون راکت ایالات متحده باعث هلاکت دو نفر در منطقۀ قبایلی وزیرستان شمالی پاکستان گردید.

مقامات استخباراتی پاکستان میگویند این حملۀ امروزی بر یک خانه در نزدیک شهرک عمدۀ میران شاه رخ داد.

حکومت پاکستان حملات مظنون راکت ایالات متحده را بران کشور شدیداً محکوم کرده میگوید چنین حملاتی بر مساعی ضد دهشت افگنی صدمه میزند.

احمد مختار، وزیر دفاع پاکستان میگوید مقامات در ماۀ دسمبر این حملات را مورد بحث قرار میدهند. طبق ادعا این حملات توسط طیارات بدون پیلوت براه میافتد.

XS
SM
MD
LG