لینک های دسترسی

قوای ایالات متحده و ائتلاف ۱۷ تندرو را در افغانستان کشتند.


قوای ایالات متحده و ائتلاف از قتل ۱۷ تندرو در جنوب و غرب افغانستان طی چند روز گذشته، گزارش میدهند.

یک مقام ارشد افغانستان میگوید عساکر افغانی با حمایت قوای ایالات متحده امروز در جریان یک عملیات قبل از طلوع آفتاب در ولسوالی شیندند ولایت هرات، سه تندرو را کشتند. او میگوید سه شورشی دیگر دستگیر گردیدند.

در عین زمان، مقامات نظامی ایالات متحده و افغانستان میگویند چهار تندرو بروز پنجشنبه وقتی کشته شدند که در منطقۀ نهر سرخ ولایت هلمند بر یک گزمۀ عساکر افغانی و امریکائی حمله نمودند. یک روز قبل ازان، عساکر افغانی و ائتلاف ۱۰ تندروی را که بر یک پایگاه در عین منطقه حمله کرده بودند، بقتل رسانیدند.

جنوب افغانستان یک مرکز فعالیت های شورشیان طالب است. ولایت هلمند همچنان مرکز عمدۀ تولید تریاک میباشد.

بروز پنجشنبه،، یک هیئت شورای امنیت ملل متحد در مورد آیندۀ افغانستان اظهار خوش بینی محتاطانه نمود.

رئیس هیئت در قبال یک ماموریت چهار روزۀ دریافت حقایق گفت آن کشور با یک وضع مشکل امنیتی مواجه است ولی در سایر ساحات بعضی پیشرفت هائی رخ داده است.

در جریان هفته، یاپ دی هوپ سکفر، منشی عمومی ناتو گفت بمنظور جلوگیری از یک بن بست در جنگ ناتو علیۀ شورش روز افزون در افغانستان بعساکر بیشتر ضرورت است

XS
SM
MD
LG