لینک های دسترسی

ایران: اوباما باید از پالیسی 'مجازات و مکافات' دست بکشد


ایران میگوید براک اوباما، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، باید از طرز تقرب 'مجازات و مکافات' در رابطه با پروگرام ذروی تهران، منصرف گردد.

حسن قشقوی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران امروز گفت، با وجود کوشش آقای اوباما، در جهت منحرف ساختن ایران از مسیر ذروی آن، تهران هرگز از غنی سازی یورانیم دست نخواهد کشید.

آقای اوباما طی مصاحبه ای بروز یکشنبه گفت آماده است برای ایران، در بدل خوداری آنکشور از انکشاف پروگرام زروی، مشوق های اقتصادی عرضه کند.

اما آقای اوباما هشدار داد که اگر ایران امتناع ورزد، جامعۀ بین المللی شاید تعزیرات را تشدید کند.

رئیس جمهور منتخب گفت ایالات متحده و متحدین آن مایل اند با حکومت ایران مستقیماً مذاکره کنند و برای آن کشور درین قسمت راه های واضحی را پیشنهاد نمایند.

ایالات متحده ایران را به کوشش در جهت اعمار اسلحۀ ذروی متهم میکند. ایران اصرار میورزد که پروگرام ذروی آن کشور برای مقاصد مسالمت آمیز است.

XS
SM
MD
LG