لینک های دسترسی

زرداری: مذاکرات صلح با هند باید به پیش برود


آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان میگوید مذاکرات صلح با هند باید به پیش برود تا از مساعی دهشت افگنان برای از بین بردن دو کشور جلوگیری شود.

آقای زرداری طی مقاله ای که در شمارۀ امروزی روزنامۀ نیویارک تایمز منتشر شد، مینویسد که حملات مومبای نه تنها متوجۀ هند، بلکه همچنان متوجۀ حکومت جدید دیموکراتیک پاکستان و مساعی صلح آن با هند بود.

آقای زرداری میگوید پاکستان به یافتن و مجازات مسؤلین حملۀ دهشت افگنی ماۀ گذشته بر مومبای متعهد است. او خاطرنشان میسازد که قوای امنیتی چندین مظنون را در جریان حملات بر گروه های تندرو، توقیف کرده است.

وسایل نشراتی هند میگوید مقامات امنیتی پاکستان ذکی الرحمن لکهوی، طراح ادعا شدۀ حملات و مولانا مسعود ازهر، رهبر یک گروۀ دیگر کشمیری را که علیۀ سلطۀ هند میجنگد، توقیف کرده اند.اما مقامات پاکستانی میگویند مظنونین را به هند تسلیم نخواهند کرد.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان میگوید آن کشور علیۀ آنها از طریق نظام عدلی خود اقدام خواهد کرد.

همچنان روزنامۀ واشنگتن پوست گفته است مامور رسمی سابق استخبارات پاکستان ارتباطش با لشکر طیبه را رد نموده است.

خبرنگار مسائل خارجی واشنگتن پوست از اسلام آباد نوشته است جنرال حمید گل رهبر سابق آی اس آی بروز دوشنبه هرگونه ارتباطش با گروه تندرو پاکستانی که به دست داشتن در حملات شهر ممبی هند متهم گردیده، رد نمود.

سوال داشتن ارتباط او برای بار اول وقتی بروز کرد که یک مامور ارشد حکومت پاکستان گفت در جملۀ خواسته های هند دستگیری حمید گل با چندین پاکستانی دیگر نیز بوده است.

این دپلومات که به سبب حساس بودن موضوع نخواست هویتش را آشکار نماید گفت حمید گل به دست داشتن مستقیم درین واقعات متهم نیست اما او یکی از حامیان لشکر طیبه قلم داد گردیده است.

مامور رسمی حکومت پاکستان به این موضوع اعتراف نمود که حمید گل منحیث اساس گزار سیاست استفاده از گروه های چریکی مثل لشکر طیبه در منازعات با هند روی مسئلۀ کشمیر شناخته شده است اما حکومت پاکستان تسلیمی حمید گل به هند را به سببی رد نمود که او دیگر در فعالیت های این گروه ها در داخل پاکستان ذیدخل نیست.

حمید گل از اقامت گاهش در راولپندی بروز دوشنبه در تماس تلفونی ای گفت از اتهامات هند خبر دارد و این تلاشیست که او را بد نام سازند. او گفت چنین معلوم می شود که این یک مبارزۀ کاملاً ترتیب یافته جهت دستگیری اوست.

حمید گل که ۷۱ ساله است اعتراف نمود که او در زمانها گذشته عضو یک گروه صاحبمنصبان، ساینس دانها و دیگرانیکه از جانب ایالات متحده متهم به دادن کمکهای مادی به القاعده و طالبان گردید، بوده است.

حمید گل گفت سازمان ”امه تعمیر نو” از طرف یکتعداد تجار پاکستانی جهت کمک به صنایعی در داخل افغانستان که از جنگها صدمه دیده اند، اساس گذاری شده بود.

در مقاله ذکر گردیده که یک مامور رسمی وزارت خارجۀ پاکستان به حمید گل خبر داده که او و یک تعداد دیگر پاکستانی ها به اتهام اینکه به طالبان و القاعده همکاری نموده اند در فهرست کسانیکه از جانب ایالات متحده تحت تعقیب قرار دارند، ذکر گردیده است.

مقامات رسمی هند و ایالات متحده گفته اند حمید گل قبل از انکه در سال ۱۹۸۷ به سمت رهبر آی اس آی تعین گردد قوماندان قوای توپچی اردوی پاکستان بود و او با لشکر طیبه روابط نزدیکی داشته و در چندین حملۀ اخیر در هند، نقش مشاور را بازی نموده است.

حمید گل میگوید ازینکه او از طالبان و گروه هائیکه در داخل افغانستان بر علیه قوای ایالات متحده و ایتلاف میجنگند علناً پشتیبانی نموده، از جانب ایالات متحده عمداً هدف قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG