لینک های دسترسی

رکود اقتصادی جهان، کشور های غنی و فقیر، هر دو را متضرر ساخته است


تازه ترین عوارض رکود اقتصاد جهانی کشورهای متمول چون جاپان و کشورهای فقیر را، متضرر ساخته است. شرکت سونی جاپان هشت هزار شغل را در سراسر جهان از بین میبرد - که این تقریباً پنج فیصد قوۀ بشری آن شرکت الکترونیکی است.

این شرکت همچنان در حدود ده فیصد فابریکه های خود را مسدود خواهد کرد.

این خبر در حالی منتشر شد که جاپان اعلام نمود در ربع سوم سال نسبت به آنچه فکر میکرد در رکود عمیق تری قرار داشت.

بحران اقتصادی جهان همچنان مردم در کشورهای فقیر را متضرر ساخته است.

سازمان غذا و زراعت جهان میگوید رکود اقتصادی بر مشکلات مردمی که بخاطر بلند رفتن قیم مواد غذائی در سال جاری متضرر شده بودند، افزوده است.

این ادارۀ ملل متحد میگوید ۴۰ ملیون مردم دیگر در جملۀ مردم گرسنه و معروض به سؤ تغذی، شامل شده اند. اما مسافرین نسبتاً متمول هوائی نیز این مشکل اقتصادی را احساس میکنند.

انجمن ترانسپورت هوائی بین المللی میگوید صنعت هوائی جهانی با بدترین کاهش در عاید در طی ۵۰ سال گذشته مواجه میباشد و توقع میرود که در سال جاری دو و نیم ملیارد دالر زیان نماید.

XS
SM
MD
LG