لینک های دسترسی

کای ایدی: انتقاد کرزی از متحدین خارجی اش درست و برجاست


روز نامه هرالد تربیون در گزارشی از کابل می نویسد که رئیس دفتر ملل متحد در افغانستان، هشدار داده است که اگر شرکای بین المللی افغانستان عملیات نظامی شان را با دقت بیشتر و با توجه به حساسیت فرهنگی انجام ندهند، و مساعی شان را برای به حد اقل رساندن تلفات ملکی دو چند نسازند، و پروگرام های باز سازی شان را تسریع نبخشند، کوشش هایشان برای باثبات ساختن و اعمار مجدد افغانستان، به مخاطره می افتد.

کای ایده، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، از رئیس جمهور حامد کرزی، دفاع نموده گفت، انتقاد شدید و علنی حامد کرزی از متحدین خارجی اش، در جبهات نظامی و انکشافی، و همچنان نامیدی گسترده و روز افزون افغان ها از وضع موجوده، درست و بجاست.

روز نامه به نقل قول از کای ایده، علاوه میدارد که بعضی دیپلومات های خارجی تبصره های اخیر حامد کرزی را بحیث کوششی برای جلب رای دهندگان افغان در قبل از انتخابات ملی، تلقی کرده و آنرا رد میکنند.

اما ایدی میگوید باید به نگرانی های مردم افغانستان و آنچه رئیس جمهور میگوید، گوش داده شود. ایدی معتقد است که حامد کرزی، نگرانی عمیق و فزاینده افغان ها را در مورد اثرات حضور قوای خارجی منعکس میسازد.

روز نامه هرالد تربیون خاطر نشان میسازد که عملیات نظامی تحت رهبری امریکا، بشمول بمباردمان هوائی و هجوم بر منازل، که تلفات افراد ملکی را ببار میاورد، بطور روز افزونی نارضایتی افغان ها را از قوای بین المللی امنیتی که برای حفاظت آنها کوشش دارند، بوجود میاورد.

روز نامه به ادامه می نویسد که افغان ها همچنان از عملیه بطی باز سازی، دلتنگ شده اند.

بیش از هفت سال بعد از تهاجمی که طالبان را از قدرت بر انداخت، زیر بنای اقتصادی افغانستان در وضع بدی قرار دارد و فقر و بیکاری بسیار زیاد است.

XS
SM
MD
LG