لینک های دسترسی

شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر


دهم دسمبر، شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد است. این اعلامیه برهبری ایلنور روزولت، بانوی اول اسبق ایالات متحده و نماینده امریکا در سازمان ملل، به تصویب رسید که حق و حقوق سیاسی و مدنی تمام مردم جهان را تضمین میکند.

این حقوق شامل حق آزادی در مقابل شکنجه، برده گی، فقر، بیخانمانی و دیگر اشکال مظالم است.

اکثر مردم امروز به این تصور اند که تضمین حقوق بشر یکی از مشخصات حیاتی و عمده جوامع متمدن جهان است. لاری کاکس، رئیس گروه حقوق بشر، سازمان عفو جهانی، ایالات متحده، میگوید:

"این اعلامیه در پاسخ به خوف و دهشت در جریان جنگ جهانی دوم، بزرگترین بحران جهانی اقتصاد و معلومدار، جنایات خوفناکی هالی کاست ایجاد گردید، و جهان را وا داشت در اینموارد اقداماتی انجام دهد"

کاکس اضافه میکند در حالیکه شورای عمومی ملل متحد که خود نوزاد بود، اعلامیه حقوق بشر را با ۴۸ رای موافق و بدون هیچ رای مخالف، بتصویب رسانید.

این اعلامیه شامل ضمانت حقوق سیاسی و مدنی چون آزادی بیان، حق شکنجه نشدن، حق محاکمه عادلانه و همچنان درک آزادی های اقتصادی و اجتماعی نیز بود. اعلامیه همچنان شامل حق داشتن معاش، حق داشتن سرپناه و غیره میباشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک معاهده نیست، زیرا هدف آن تشریح آزادی های بنیادی و حقوق بشر میباشد که در منشور ملل متحد درج شده است و تمام کشور های عضو ملل متحد باید از آن پیروی نمایند. و بنا بر اظهارات کاکس، اعلامیه حقوق بشر نقش یک قانون بین المللی را داشته و تقویت کننده جنبش های بشرخواهانه در سراسر جهان است.

XS
SM
MD
LG