لینک های دسترسی

کیت الیسن: از داشتن نام اسلامی نه هراسید؛ در حکومت جدید دخیل گردید


کیت الیسن، اولین مسلمان امریکایی است که در سال ٢٠٠٦ در ایالت منیسوتا به کانگرس امریکا راه یافت. او در جریان صحبت هایش در اجلاس سالانه سازمان روابط اسلامی امریکا، با خطاب به مسلمانان گفت تا در سیاست نقش فعال ترې را ایفا نمایند.

او گفت انتخاب بارک اوباما باید برای مسلمانان امریکا منحيث یک فرصت تلقی شده و ایشان در تجدید شناخت خویش باید کوشا تر بوده و صدای خود منحیث اتباع فعال امریکا، به گوش همگان برسانند.

کیت الیسن، عضو مسلمان کانگرس امریکا می گوید:

"یگانه راه تجدید شناخت شما انجام فعالیت های هدفمند است. ما باید به دیگران اجازه نه دهیم به جوامع اسلامی بتازند. ایشان از آزادی بیان به نحوه ناجایزې استفاده میکنند، مگر بر ما لازم است ازین آزادی به نحوه درست و مثبت آن استفاده کنیم و صدای خویش را به گوش سایرین برسانیم.

ما نباید فراموش کنیم که ما از صفر آغاز نمی کنیم. هر باری که یک داکتر مسلمان از مریضش به خوبی تداوی میکند، حسن نیتې ایجاد می شود، هر بارې که یک کارگر اجتماعی، کار شایشته ای را برای دیگران انجام میدهد، حسن نیت بوجود می آید."

الیسن عضو کانگرس امریکا میگوید:

"مسلمانان واجد شرایط باید برای کار در اداره جدید امریکا درخواستهای شانرا بفرستند. در حکومت جدید، حدود هشت هزار کار موجود است. مسلمانان، از داشتن لهجه متفاوت یا اینکه نام شان اسلامی است، نه باید در وحشت باشند - زیرا حتی رئیس جمهور جدید هم کلمه حسین را در نام خویش دارد."

XS
SM
MD
LG