لینک های دسترسی

پسر بینظیر بوتو، جایزه را عنوانی مادرش، قبول کرد


پسر بینظیر بوتو، صدر اعظم فقید پاکستان، جایزه حقوق بشر موسسه ملل، عنوانی مادرش را که در سال قبل در پاکستان بقتل رسید، قبول کرد.

بلاول بوتو، پسر پسر بینظیر بوتو دیروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت مادرش هر آنچه در توان داشت، بخرچ داده است تا دیموکاسی و تامین حقوق بشردر پاکستان را تضمین گردد.

زرداری همچنان به این اتهامات که در دوران حکومت مادرش کشتار های بدون محاکمه و تخلفات از حقوق بشر بعمل آمده است، پاسخ داده و گفت دو دوره حکومت مادرش در پاکستان، توسط عناصر فریب کار ضعیف گردید.

صدر اعظم سابق پاکستان، حین مبارزه انتخاباتی برای حزب اش در ماه دسامبر گذشته در پاکستان به قتل رسید.

مامورین ملل متحد میگویند خانم بوتو در زمره هفت تن از اشخاص معززی اند که برای تحقق حقوق و آزادی های اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، سعی کرده اند.

XS
SM
MD
LG