لینک های دسترسی

اظهارات  رئیس جمهور افغانستان درارتباط به عملیات قوای بین المللی در افغانستان


حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان از عساکر بین المللی تعبیه شده در افغانستان تقاضا کرده است به فرهنگ مردم احترام بیشتربگذارند و راه بر خورد با اهالی افغانرا تغییربدهند .

رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه ازعساکر ایالات متحده و ناتو تقاضا کرد برای محافظت اهالی ملکی در جریان حملات هوائی و تهاجمات شان سعی بیشتر بخرج دهند .

او همچنان اظهار نمود که عساکر خارجی نباید منازل و خانه های افغانها را تفتیش و تلاشی کنند مگر در هنگامیکه با قوای امنیتی افغان یکجا عملیات میکنند. حامد کرزی در بیابینه ای امروز پنجشنه در کابل تعهد سپرد که فساد اداری در دستگاه اداری افغانستان را سرکوب خواهد کرد .

کرزی درداخل و در ساحه بین المللی ، بخاطراینکه نتوانسته است رشوه گیری در دوایر دولتی را ریشه کن سازد مورد انتقاد قرار گرفته است.

در عین حال پارلمان افغانستان محمدامین فرهنگ وزیر تجارت بخاطراینکه نتوانسته است قیم بلند مواد محروقاتی را در داخل کشور اداره کند ، سلب اعتماد کرد .

از همه ۱۲۸ عضو قانون گذار در پارلمان صرف یک تن به خلع فرهنگ از وزارت تجارت رای دادند واو را به ارتشا وعدم لیاقت متهم ساختند .

آنها شکایت کردند که قیم مواد سوخت در افغانستان ، برغم آنکه قیم مواد نفتی درساحه بین المللی بطور چشمگیر تنزیل یافته است ، به همان سطح بلند خود باقی مانده است .

XS
SM
MD
LG