لینک های دسترسی

موگابی میگوید از مخالفین دعوت کرده تا در حکومت شامل شوند.


حزب زانو پی اف رابرت موگابی میگوید او از مورگن چنگیرای، رهبر مخالفین و آرتر موتمبارا، رهبر یکی از جناح ها دعوت کرده تا حلف وفاداری یاد نموده و به حکومت وحدت شامل شوند.

آقای موگابی در یک جلسۀ کمیتۀ مرکزی حزب زانو پی اف در مورد این دعوت نامه صحبت نموده در عین زمان گفت متیقن نیست که آیا حکومت وحدت کار خواهد داد یانه.

قبلاً مورگن چنگیرای، رهبر مخالفین حکومت زمبابوی تهدید کرده بود که اگر به اختطاف اعضای حزبش ادامه داده شود، از مذاکرات تقسیم قدرت خارج خواهد شد.

این رهبر جنبش برای تغیر دیموکراتیک بخبرنگاران گفت اگر اختطاف شدگان تا تاریخ اول جنوری آزاد و یا متهم نشوند، او بمذاکرات با حزب زانو پی اف رابرت موگابی، رئیس جمهور خاتمه خواهد داد.

در عین زمان، آقای موگابی میگوید ایالات متحده کوشش میکند کشورهای افریقائی همسایۀ زمبابوی را وادار سازند تا او را بزور از قدرت بیاندازند ولی هیچ یک ازان کشورها جرئت این کار را ندارند.

XS
SM
MD
LG