لینک های دسترسی

در انفجار در مارکیت ماسکو ۹ نفر مجروح شدند.


انفجاری در یک مارکیت در ماسکو باعث جراحات حد اقل نه نفر گردیده است.

پولیس در پایتخت روسیه میگوید این انفجار در نزدیک مدخل یک ایستگاۀ قطار آهن زیر زمینی در قسمت های جنوب شهر رخ داده است.

یک مقام روسیه میگوید چنین بنظر میرسد که این واقعه ناشی از یک تصادف در یک دکان سامان آتش بازی بوده است.

این بم گزاری دومین واقعه طی دو روز گذشته میباشد.

بروز جمعه سه فرد پولیس در ولایت داغستان زمانی مجروح شدند که یک بم که توسط رادیو کنترول میشد در نزدیک موتر شان منفجر گردید.

ماسکو و چندین شهر دیگر روسیه در ماه های اخیر صحنۀ حملات بم بوده است.

XS
SM
MD
LG